top of page

Dopad umělé inteligence na klima

Za posledních pár let zažila umělá inteligence obrovský boom, kterého si bylo takřka nemožné nevšimnout. Dnes můžeme prostřednictvím pár kliků generovat souvislé texty, obrázky nebo kupříkladu komunikovat s chatbotem, kterého od reálného člověka rozpoznáme relativně složitě.


Umělá inteligence obecně funguje na základě počítačových neuronových sítí – ty se sestávají z velkého množství prostých jednotek, které vzájemně přijímají a vysílají signály velmi podobně biologickému mozku. Stejně jako u mozku je jednou z hlavních vlastností AI schopnost učení. Aby umělá inteligence nabyla určité schopnosti – například rozpoznávání obsahu obrázku – musí se je nejdřív naučit. To probíhá takzvaným trénováním, kdy je síť nakrmena obrovským množstvím dat, pomocí nichž si danou schopnost osvojí – v našem příkladu je tedy počítači poskytnuto mnoho obrázků s popisem obsahu. Na základě právě těchto dat je umělá inteligence schopna provádět operace, které jsme ji naučili.


Na takové úkoly je však potřeba použít velmi výkonné superpočítače – zpracování velkého množství dat a jeho následné využívání je totiž procesně velmi náročné. Takové počítače samozřejmě spotřebují obrovské množství energie (a vody, kterou jsou čipy chlazeny), a proto mají nemalý klimatický dopad. Tedy každý příkaz, který zadáte, má svoji ekologickou stopu. Třeba vygenerování obrázku po vás zanechá stejnou uhlíkovou stopu, jako kdybyste autem jeli skoro deset kilometrů. Dle odhadů pouze chatovací program ChatGPT denně spotřebuje 564 MWh elektrické energie a do roku 2027 bude spotřeba umělé inteligence vyšší než celková spotřeba České republiky.


Umělá inteligence však není něco, co bychom pro svůj klimatický dopad měli kompletně zavrhnout. Již dnes má velmi důležitá využití v medicíně, školství, ochraně veřejného prostoru i mnoha dalších odvětvích, ve kterých může nahradit procesy, které jsou jinak časově, finančně i ekologicky náročnější. Jako každou jinou inovativní technologii je však nutno ji používat velmi zodpovědně a nezapomenout při tom ani na její enviromentální dopad. 


 

Zdroje:

23 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Emisní intenzita ekonomiky

Emisní intenzita ekonomiky je ukazatel, který uvádí, kolik emisí CO2eq vypustí daná země pro vytvoření jednoho dolaru HDP. Vyjadřuje se v g CO2eq/$ HDP PPP. Pojďme onu jednotku rozklíčovat. g CO2eq zn

Program Copernicus

Copernicus je program Evropské unie pro dálkový průzkum Země s velkým důrazem na životní prostředí a dopady změn klimatu. Jeho základem jsou satelity, ale u tvorby snímků to nekončí. Program zajišťuje

Bílý Kříž: místo, kde ve „skleníku“ pěstují les

Zdánlivě nezajímavý beskydský kopec kousek od slovenských hranic ukrývá uprostřed svých lesů vskutku zajímavé stavby. V roce 1986 zde bylo založeno Experimentální ekologické pracoviště dnes sloužící j

Comments


bottom of page