top of page

Emisní intenzita ekonomiky

Emisní intenzita ekonomiky je ukazatel, který uvádí, kolik emisí CO2eq vypustí daná země pro vytvoření jednoho dolaru HDP. Vyjadřuje se v g CO2eq/$ HDP PPP.


Pojďme onu jednotku rozklíčovat. g CO2eq značí gramy ekvivalentu oxidu uhličitého. Zahrnuje tedy všechny skleníkové plyny, které daná země vypustí, a vypočte, kolik oxidu uhličitého samotného by mělo na skleníkový efekt stejný vliv. Toto číslo následně vydělí $ HDP PPP – velikostí hrubého domácího produktu (HDP) podle parity kupní síly (PPP) v dolarech. Vyjádření HDP podle PPP nám umožňuje porovnávat mezi sebou státy s rozdílnou cenovou hladinou.


Je pozitivní, že emisní intenzita ekonomiky se celosvětově snižuje, během období 1990–2022 klesla skoro o polovinu z 630 g na 335 g. Například Spojené státy vytvoří při produkci jednoho dolaru HDP 250 g emisí, celosvětový průměr ale výrazně navyšuje Čína se svými 470 gramy. Evropská unie produkuje pouze 140 g emisí na dolar HDP, i když i v rámci Evropy najdeme velké rozdíly.


Tento ukazatel souvisí hlavně se strukturou ekonomiky dané země, přičemž velmi výrazně se v něm projevuje způsob výroby elektřiny. Česko se 40 % elektřiny z uhlí tak logicky nemůže dosahovat nejmenších čísel, zatímco třeba Francie s dominantním jádrem má jednu z nejnižších emisních intenzit. Při porovnávání států podle této metriky je tedy zapotřebí brát v úvahu hlavně jejich energetický mix, ale nesmíme zapomínat ani na další specifika – například objem a druhy průmyslové výroby či typy zemědělství.


 

Zdroje:


0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Bílý Kříž: místo, kde ve „skleníku“ pěstují les

Zdánlivě nezajímavý beskydský kopec kousek od slovenských hranic ukrývá uprostřed svých lesů vskutku zajímavé stavby. V roce 1986 zde bylo založeno Experimentální ekologické pracoviště dnes sloužící j

Emisní povolenky

Termín emisní povolenky jste jistě všichni již někdy zaslechli, víte ale, jak přesně tento systém funguje? Systém EU ETS (Emissions Trading System) v platnost vstoupil v roce 2005. Jak již jeho anglic

コメント


bottom of page