top of page

Náš první rok na školách

Klimatická gramotnost slaví svůj první rok na školách. Právě přednášky, které nabízíme základním a středním školám jako doplněk klasické výuky, jsou hlavní náplní našeho projektu, a tak je na místě se za naším prvním ukončeným školním rokem společně ohlédnout.


Náš tým lektorů jen od ledna objel celkem 93 základních a středních škol. Na většině z nich jsme přednášku pořádali pro více různých tříd, a tak se při průměrném počtu 3 přednášek na školu můžeme dopočítat, že naši přednášku si za poslední půlrok vyslechlo bezmála 7 tisíc z vás. To je úctyhodné číslo a těší nás, že můžeme o problematice klimatické změny informovat tak rozsáhlé obecenstvo.


Klimatická změna je dynamické téma a my s ní držíme krok, takže i naše přednáška se během roku postupně vyvíjela. Kromě toho, že průběžně aktualizujeme infografiky a údaje, nás přibližně v polovině roku čekala jedna zásadnější změna. Rozhodli jsme se změnit formát přednášky z jedné vyučovací hodiny na dvě, takže ve třídě se teď můžeme mnohem víc věnovat interaktivním aktivitám, do kterých se zapojí celý kolektiv. A o to nám jde – chceme předávat informace srozumitelně a hlavně poutavě.


Při úpravách prezentací si bereme k srdci i vaši zpětnou vazbu, buď přímo z hodin, anebo z výsledků dotazníku, který vám na konci přednášky dáváme k vyplnění. Ve škole byste srozumitelnost přednášek i nás, lektory, ohodnotili průměrnou známkou 1,3. Z toho máme velkou radost, a je to pro nás jasný signál, že přednášky vás baví. Budeme se tak těšit znovu na září a na další hodiny strávené s vámi.

0 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Emisní intenzita ekonomiky

Emisní intenzita ekonomiky je ukazatel, který uvádí, kolik emisí CO2eq vypustí daná země pro vytvoření jednoho dolaru HDP. Vyjadřuje se v g CO2eq/$ HDP PPP. Pojďme onu jednotku rozklíčovat. g CO2eq zn

Chmel v ohrožení - 2. část

V posledním textu jsme stručně představili studii vědců z Czech Globe, která se zabývá vlivem klimatické změny na kvalitu a množství chmele. Nyní doplníme několik konkrétních čísel a také možná adapta

Chmel v ohrožení - 1. část

Čím vyšší teploty, tím větší spotřeba piva. Tato přímá úměrnost asi nebude platit obecně, v některých případech však určitě ano. Ale vztah „čím vyšší teploty, tím větší produkce piva“ do budoucna nebu

Comments


bottom of page