top of page

Parkovací minima

Rozložení povrchů má zásadní vliv na klima ve městském prostředí. Zatímco stromy nebo vodní plochy okolí ochlazují, povrchy jako například asfalt nebo beton absorbují sluneční teplo a vytvářejí tzv. městské tepelné ostrovy. Typickým příkladem takového efektu jsou parkoviště, která jsou do jisté míry určena zákony nebo vyhláškami.


Kromě účinku na klima mají ale předepisovaná parkovací minima i další negativní efekty. Tím, že zabírají drahocenný prostor uvnitř měst, zdražují ceny nemovitostí – například na rozlohu dvou podzemních stání včetně příjezdových ramp a okolního prostoru by se vešel menší byt. 


Dalším negativním dopadem je jev zvaný dopravní indukce. Místo toho, aby větší množství parkování řidičům ulevilo, děje se přesný opak: kvůli snadno dostupné infrastruktuře se větší množství lidí rozhodne pro cestování autem a problém nedostupného parkování přetrvává dál. Parkoviště jsou navíc prostředím, které ztěžuje pohyb chodcům, a i člověk, který by jinak šel pěšky, raději sedne za volant.


S takovým problémem se dlouhodobě potýkají i Spojené státy – například v Dallasu byla tato minima zavedena prakticky pro všechny typy staveb, nejen pro ty obytné; například každý heliport musí být vybaven alespoň dvěma parkovacími stáními, stejně tak trafostanice nebo televizní vysílač. Mnoho amerických měst ale k minimům mění přístup a v posledních letech se jich desítky zbavily úplně, počet parkovacích stání u nových budov si tak určuje sám majitel; to je nově i případ města Austin v Texasu.


A parkovací minima jsou tématem i u nás. V červenci 2023 přichystalo Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlášku, podle které by měl mít každý byt větší než 70 m² zajištěna dvě parkovací stání. Přestože šlo podle autorů jen o doporučení obcím, vyvolalo vlnu kritiky, která vedla k přepracování. Praha, která si ale může určit pravidla sama, se však vydává opačným směrem a v některých částech včetně centra má v úmyslu parkovací minima zrušit.


Pokud chceme žít ve městech připravených na klimatickou změnu, je rušení parkovacích minim jednou z možných cest. A když už je parkování potřeba, můžeme omezit negativní dopady – například použitím zatravňovacích dlaždic, které lépe vsakují vodu, nebo začleněním jiné vegetace.


 

Zdroje:

4 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Dopravní indukce

V příspěvku o parkovacích minimech jsme se setkali s pojmem tzv. dopravní indukce. Zejména v souvislosti se situací ve větších městech často čelíme otázce, jak se zbavit nekonečných kolon a vyřešit ne

Comments


bottom of page