top of page

Uhlí v ČR - část 1

Uhlí stále představuje významnou složku energetického mixu elektřiny v ČR – v roce 2022 41,9 % z veškeré vyrobené elektřiny pocházelo právě z hnědého a černého uhlí. Zároveň reprezentovalo 86,34 % veškerých emisí pocházejících z výroby elektřiny. Výroba z uhlí je totiž emisně nejnáročnější způsob výroby elektřiny v celém energetickém mixu ČR. Se svou uhlíkovou intenzitou zhruba 1062 g CO2eq/kWh (což znamená, že produkcí jedné kilowatthodiny elektrické energie v uhelné elektrárně dochází k produkci skleníkových plynů, které mají na klima stejný účinek jako vypuštění jednoho kilogramu oxidu uhličitého do atmosféry) má na globální oteplování mnohem větší vliv než ostatní neobnovitelné zdroje.

 

Náhrada uhelných elektráren nízkouhlíkovými zdroji pro snížení uhlíkové intenzity ČR je více než potřebná. Na provoz uhelných elektráren roste i ekonomický tlak způsobený růstem obnovitelných zdrojů, levnějším plynem a dražší povolenkou. Je proto zapotřebí se připravit na bezuhelnou budoucnost. Ta tak může přijít dříve, než si většina lidí v ČR ještě nedávno uměla představit. V zimní špičce dosahuje hodinová spotřeba takřka 12 GW, přičemž řiditelné zdroje v ČR mají výkon asi 16 GW. Po odstavení uhlí by tedy ČR byla ve špičkách závislá na dovozu elektřiny ze sousedních zemí.


Oříškem je takzvaná regulace systémové odchylky. To znamená zajistit, aby v každý moment byl výkon (momentální výroba elektřiny) úplně stejný jako zatížení (momentální spotřeba elektřiny). Dříve se regulovala hlavně odchylka, která vznikla, když se například zapnuly továrny, lidé večer rozsvítili nebo začali vařit. Pokud se zvýší momentální spotřeba elektřiny, tak se musí zvýšit i výroba, a to v řádu sekund. Prakticky to znamená, že uhelný nebo plynový blok dostane automaticky pokyn zvýšit nebo snížit výkon v řádu jednotek až desítek MW. Vzhledem k tomu, že roste množství neřiditelných elektráren (sluneční elektrárnu nedokážeme zapnout, když nesvítí slunce), rostou nároky na ty řiditelné elektrárny. Automatická regulace frekvence je z devadesáti procent pokryta právě uhlím, pro kladnou a zápornou regulaci výkonové rovnováhy představuje uhlí kolem osmdesáti procent dostupného výkonu. Do budoucna tuto roli převezmou zejména plynové zdroje a baterie. Operátor sítě, společnost ČEPS, již dnes řeší významnou část odchylky dovozem levné regulační energie ze zahraničí.

 

 

Zdroje:


9 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Emisní povolenky

Termín emisní povolenky jste jistě všichni již někdy zaslechli, víte ale, jak přesně tento systém funguje? Systém EU ETS (Emissions Trading System) v platnost vstoupil v roce 2005. Jak již jeho anglic

Dopad umělé inteligence na klima

Za posledních pár let zažila umělá inteligence obrovský boom, kterého si bylo takřka nemožné nevšimnout. Dnes můžeme prostřednictvím pár kliků generovat souvislé texty, obrázky nebo kupříkladu komunik

Uhlí v ČR - část 2

Společnost ČEPS (státní společnost zajišťující provoz přenosové soustavy) každý rok zveřejňuje takzvané Hodnocení zdrojové přiměřenosti, kde v různých trajektoriích zobrazuje možné vývoje českého elek

Comments


bottom of page