top of page

Uhlí v ČR - část 2

Společnost ČEPS (státní společnost zajišťující provoz přenosové soustavy) každý rok zveřejňuje takzvané Hodnocení zdrojové přiměřenosti, kde v různých trajektoriích zobrazuje možné vývoje českého elektroenergetického sektoru. V publikaci zveřejněné na jaře roku 2023 se takto věnuje čtyřem možným scénářům a hodnotí potřebný vývoj soustavy.

 

Nejvíce ambiciózní z těchto scénářů je čtvrtý, nesoucí název Dekarbonizační. Jeho hlavní myšlenkou je totiž rapidní dekarbonizace českého průmyslu do roku 2050, kde je počítáno s nejrychlejším útlumem uhelných zdrojů (kompletní v r. 2030) a nejvyšší úrovní penetrace obnovitelných zdrojů. Dekarbonizace vyžaduje například velký rozmach elektromobility nebo rozsáhlé nasazení tepelných čerpadel. Energii, která dříve pocházela z uhlíkově náročných zdrojů, bude nutno nahradit energií elektrickou. To znamená, že spotřeba elektřiny významně vzroste – v roce 2023 je očekávaná celková spotřeba energie ČR (spolu se ztrátami v síti a dalšími faktory) téměř 70 TWh, pro rok 2040 je při tomto scénáři předpovězena až na cca 110 TWh, pokud by se v ČR ve velkých objemech vyráběl i zelený vodík. Aby se i v takovém scénáři udržela bezpečnost dodávky a přijatelná cena pro koncové spotřebitele, je zapotřebí realizovat čtyři opatření: 1) Stavět obnovitelné zdroje i v ČR, a to jak fotovoltaiku, tak zejména větrné elektrárny, protože ty vyrábí více v zimě, kdy je i větší spotřeba elektřiny. 2) Postavit plynové zdroje, které jednak nahradí uhelné teplárny, jednak zajistí dostatek výkonu pro situace, kdy slunce nesvítí a vítr nefouká, a které dokážou dodat potřebné regulační služby. 3) Posílit přeshraniční propojení s Německem, které má a do budoucna bude mít nižší ceny elektřiny než ČR díky masivní výstavbě obnovitelných zdrojů vč. větrných elektráren na moři. 4) Realizovat velké bateriové projekty pro ukládání energie z hodin, kdy je elektřiny přebytek, do hodin, kdy jí je málo.

 

Jakkoli je Dekarbonizační scénář jen jeden ze čtyř, je to právě ten, ke kterému chce evropská společnost většinově směřovat. Je zapotřebí na to reagovat.

 

 

Zdroje:

Prezentace místopředsedy představenstva ČEZ P. Cyrani na konferenci Česko na křižovatce 1.září 2023


8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Emisní povolenky

Termín emisní povolenky jste jistě všichni již někdy zaslechli, víte ale, jak přesně tento systém funguje? Systém EU ETS (Emissions Trading System) v platnost vstoupil v roce 2005. Jak již jeho anglic

Dopad umělé inteligence na klima

Za posledních pár let zažila umělá inteligence obrovský boom, kterého si bylo takřka nemožné nevšimnout. Dnes můžeme prostřednictvím pár kliků generovat souvislé texty, obrázky nebo kupříkladu komunik

Uhlí v ČR - část 1

Uhlí stále představuje významnou složku energetického mixu elektřiny v ČR – v roce 2022 41,9 % z veškeré vyrobené elektřiny pocházelo právě z hnědého a černého uhlí. Zároveň reprezentovalo 86,34 % veš

Comments


bottom of page