top of page

Využití umělé inteligence v boji proti změně klimatu

Minulý článek se soustředil na velké negativní dopady umělé inteligence na klima. Místo skepticismu a pouhé kritiky je však u každé, byť ne zcela ideální technologie, dobré se zamyslet i nad jejími klady. V dnešním článku se tedy podíváme na to, jak umělá inteligence proti změně klimatu může bojovat.


Podnebí:

Jedna z výhod technologií pracujících na bázi AI je jejich schopnost zpracování velkého množství dat a jejich využití v prediktivních modelech. Právě toho se využívá v nových systémech, které s pomocí neuronových sítí pomáhají modelovat a předvídat trendy v klimatických změnách, což komunitám i vládám dává možnost včasně zavádět efektivní mitigační strategie.


Oděvní průmysl:

Problematika tzv. fast fashion je ve veřejném prostoru dnes již často řešeným tématem. Snahy velkých hráčů v textilním průmyslu o minimalizaci nákladů vyústily v mnoho neudržitelných praktik. I zde umělá inteligence může pomoci; může pomoci efektivně optimalizovat výrobní procesy, monitorovat využití zdrojů a eliminovat zbytečný odpad. 


Doprava:

Neuronové sítě mohou velmi efektivně analyzovat a předvídat spotřebu pohonných hmot. Na základě této schopnosti mohou výrobci implementovat systémy, které mj. optimalizují spotřebu – tohoto již využívá automobilka Tesla.


Zemědělství:

Zde je AI využíváno k analýzám vzorků půdy, optimalizaci hospodaření s vodou a obecnému zefektivnění procesů pěstování různých plodin


Je možné si všimnout, že se ve výše uvedených odstavcích vyskytuje jakýsi vzorec – AI má obrovské prediktivně-optimalizační schopnosti, kterých lze využít i v mnoha dalších odvětvích. Při tvorbě takových systémů je však třeba optimalizovat i jejich vlastní fungování – neuronové síti poskytovat pouze relevantní data, zároveň zajistit heterogenní reprezentaci všech vzorků (při nesplnění druhého požadavku se kupříkladu AI modely pracující s lidmi, jelikož byly trénovány nejvíce na lidech jedné barvy pleti, mohou jevit jako rasistické). Umělá inteligence je, stejně jako mnoho dalších, ve své době moderních technologií sice dobrý sluha, ale zlý pán.


 

Zdroje:


3 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Regenerativní zemědělství: zdravá půda pod nohama

Existuje několik přístupů k zemědělství. Na většině ploch v Česku se hospodaří intenzivním způsobem, v menší míře se praktikuje také ekologické zemědělství. Slyšeli jste už ale o regenerativním zemědě

Jak můžeme vědět, kolik stupňů bude za deset let?

Jak můžeme vědět, kolik stupňů bude za deset let, když někdy nevyjde předpověď pro druhý den? Předpovídání počasí a podnebí jsou dvě odlišné disciplíny. Počasím se zabývá meteorologie, zatímco podnebí

コメント


bottom of page